Een onlosmakelijk onderdeel van een reisverzekering is de dekking reisbijstand. In grote lijnen komt de reisbijstandsverzekering tussen in de kosten die ontstaan doordat je op reis ziek wordt of een ongeval meemaakt.

Let bij je keuze op het verschil tussen personenbijstand en voertuigbijstand:

  • Personenbijstand biedt hulp aan jou en je reisgezelschap. De verzekering dekt de medische kosten en hospitalisatiekosten die je in het buitenland maakt en die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds of de hospitalisatieverzekering. Ook wanneer je bijvoorbeeld gerepatrieerd of opgespoord moet worden, of noodgedwongen langer in je land van bestemming moet blijven, komt ze tussen.

  • Voertuigbijstand bekommert zich om je auto. De verzekering zorgt voor het takelen, herstellen en repatriëren van je voertuig en dekt de kosten daarvan.

Disclaimer

Deze pagina maakt deel uit van een lexicon en biedt geen productinformatie of contractuele details over verzekeringsdiensten. Raadpleeg voor specifieke informatie de officiële documentatie of neem contact op met uw verzekeringsagent.